Regulamin

Regulamin

Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i zrozumienie naszego standardowego Regulaminu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami. Naszą politykę prywatności i plików cookie można znaleźć na naszej stronie internetowej tutaj

Informacje prawne

Cambridge School of English Sp. ogród zoologiczny

ul. Widok 10/LU1
00-023 Warszawa
Polska

Poczta: kontakt@cambridgeschool.online
Telefon: + 48-22-622 30 19

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru: 0000085970
Numer identyfikacyjny VAT: NIP 525-21-47-188
Prezes Zarządu: Maria Czaja-Dysiewicz
Pełnomocnik: Andreas Roithner

Kursy językowe

Cennik

Cambridge School of English zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich cen, usług lub innych informacji zawartych na stronie w dowolnym momencie.

Każdy zakupiony kurs jest powiązany tylko z tą osobą i nie może być przeniesiony na inną osobę.

Płatności

Wszystkie płatności za nasze kursy online muszą być dokonywane w całości za pomocą PayPal, karty debetowej/kredytowej, depozytu bankowego lub przelewu bankowego. Po otrzymaniu płatności otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami potwierdzenia płatności i instrukcjami aktywacji kursu.

Zasady anulowania i zwrotu kosztów

Instrukcja anulowania – usługi

Konsumenci mają 14 dni na odstąpienie od umowy.

Prawo do anulowania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Cambridge School of English Sp. z oo, ul. Widok 10/LU1, 00-023 Warszawa, Poland, contact@cambridgeschool.online, Telefon: +48-22-622 30 19) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (e-mailem na adres contact@cambridgeschool.online). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Jeśli poprosiłeś o rozpoczęcie świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało wykonane do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu do pełnego pokrycia umowy.

Formularz anulowania modelu

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij poniższy formularz i odeślij go do nas.)

— do Cambridge School of English Sp. z oo ul. Widok 10/LU1, 00-023 Warszawa, Polska, contact@cambridgeschool.online

— Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

— Zamówiono w dniu (*) / otrzymano w dniu (*)

— Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Oferty kuponów

Kursy nie podlegają zwrotowi, jeśli zostały zakupione za pośrednictwem firmy zajmującej się sprzedażą kuponów. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, skontaktuj się z firmą zajmującą się sprzedażą kuponów. W przypadku wszystkich zakupów z kuponami otrzymasz taki sam kurs, jak przy zakupie w pełnej cenie.

Cambridge School of English zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, anulowania kursu lub wyrzucenia każdego ucznia, który zachowuje się w niedopuszczalny sposób, bez zwrotu kosztów. Nie tolerujemy żadnych form antyspołecznych lub zabronionych zachowań i będziemy reagować na wszelkie zgłoszone nam zachowania lub w przypadku wykrycia niewłaściwego korzystania z naszej platformy.

Reklamacje

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z naszych usług, napisz e-mail kontakt@cambridgeschool.online opisując problem tak szczegółowo, jak to możliwe. Każda taka reklamacja powinna zostać zgłoszona w ciągu 3 dni od pierwszego wystąpienia problemu.

Potwierdzimy otrzymanie Twojej reklamacji w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych i postaramy się rozwiązać reklamację w ciągu 30 dni.

Ustawa o ochronie danych 1988

Aby zarejestrować się i otrzymywać lub korzystać z usług na naszej stronie internetowej, będziesz musiał podać pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy i adres e-mail.

Mamy prawny obowiązek zapewnić, że przechowujemy Twoje dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych nikomu bez Twojej wiedzy, chyba że wymaga tego od nas prawo.

Możemy również od czasu do czasu kontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o innych produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Jeśli chcesz zrezygnować z tej usługi w dowolnym momencie, napisz e-mail kontakt@cambridgeschool.online lub po prostu zrezygnuj z pulpitu osobistego profilu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Polityka prywatności.

Akceptacja Regulaminu

Podpisując formularz zgłoszeniowy lub klikając „Zarejestruj się” lub „Zarezerwuj teraz” na stronie internetowej, wyrażasz zgodę na wszystkie te warunki.

Zaktualizowano: 27 / 03 / 2023