Zgodność z GDPR

Zgodność z GDPR

Przegląd

Szkoła angielskiego w Cambridge. („My”) jest właścicielem i operatorem „CambridgeSchool.online”, naszej strony internetowej ze zintegrowanym sklepem internetowym, platformą klas wirtualnych (gdzie używamy m.in. wtyczki „BigBlueButton”) i LMS (System Zarządzania Nauczaniem). Zapewniamy również na naszych wynajmowanych serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej hosting naszej platformy, na której świadczymy nasze usługi osobom prywatnym, organizacjom komercyjnym i instytucjom publicznym oraz ich pracownikom. Naszym celem jest umożliwienie uczniom zdalnym wysokiej jakości nauki online.

Bardzo poważnie traktujemy prywatność Twoich danych osobowych.  

Wraz z naszą Polityką Prywatności (znajdziesz tutaj: https://cambridgeschool.online/privacy-cookies-policy/), ten dokument pomoże Ci lepiej zrozumieć zbierane przez nas dane osobowe, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy i jak je chronimy. W pełnej zgodności z Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), który wchodzi w życie 25 maja 2018 r., niniejszy dokument wyjaśnia również różne prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo dostępu i prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). 

Sama strona internetowa wraz z naszym sklepem internetowym, platformą wirtualnej sali lekcyjnej i LMS jest hostowana przez naszego wybranego dostawcę serwerów na terenie Unii Europejskiej, gdzie wszystkie dane są gromadzone i przechowywane.

Cambridge School of English jest „Administratorem Danych”.  

Ty lub Twoja firma jako nasz klient albo zaakceptowałeś nasze Warunki użytkowania, Politykę prywatności i RODO bezpośrednio (kiedy początkowo logowałeś się do LMS) lub zostałeś poproszony o zaakceptowanie przez nas. Zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania i zgodnie z naszą Polityką prywatności, udzieliłeś naszej stronie internetowej, naszemu sklepowi internetowemu, naszej wirtualnej platformie klasowej, naszemu LMS i nam pozwolenia na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich danych osobowych.

Nasz sklep internetowy

Używamy wtyczki WordPress Woocommerce lub podobnych oraz uznanych na całym świecie dostawców płatności, takich jak Paypal i innych.

Gromadzone i przechowywane dane osobowe są potrzebne do przetwarzania wszelkich transakcji zakupowych, ale także do wysyłania do Ciebie towarów zakupionych za pośrednictwem serwisu, świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem serwisu, wysyłania do Ciebie wyciągów, dokumentów, zaświadczeń i faktur oraz pobierania płatności od Ciebie.

Zbierane dane są następujące:

 • Imię i nazwisko
 • Adres i adres dostawy, jeśli dotyczy
 • Informacje o karcie kredytowej
 • informacje o płatnościach
 • Zakupione kursy i produkty
 • Dodatkowe informacje, którymi dzielisz się z nami podczas procesu zakupu
 • adres IP

Te informacje są wykorzystywane do sfinalizowania transakcji zakupu.

Nasza wirtualna platforma zajęć

Nasza platforma wirtualnych zajęć (wykorzystująca wtyczkę „BigBlueButton”) to system konferencji internetowych przeznaczony do nauki online. Umożliwia uczniom i instruktorom współpracę w czasie rzeczywistym. Ta współpraca obejmuje udostępnianie jednego lub więcej materiałów audio, wideo, slajdów, czatu, ekranu, emotikonów i odpowiadanie na ankiety.  

Współpraca może być również rejestrowana.

Udzielenie zgody

Większość użytkowników uzyskuje dostęp do naszych wirtualnych sal lekcyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, która jest oparta na systemie CMS WordPress i/lub systemie zarządzania nauką (LMS) zaimplementowanym na naszej stronie internetowej. Wspólnie określamy te systemy jako „Front End”.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Przechwytujemy dane osobowe, gdy logujesz się do naszej wirtualnej platformy klasowej i gdy udostępniasz informacje podczas sesji na żywo (takiej jak lekcja online). Ponadto, jeśli sesja jest nagrywana, dane osobowe mogą również pojawić się w kolejnym nagraniu (takim jak wiadomości na czacie).

Co się dzieje po zalogowaniu?

Kiedy logujesz się do naszej wirtualnej platformy klasowej i LMS za pośrednictwem naszej strony internetowej, otrzymujemy (co najmniej) dwie informacje: Twoje Nazwa i / lub ID (jest to unikalny identyfikator wewnętrzny służący do raportowania i dokumentacji lekcji online oraz korzystania z LMS). Dodatkowo możemy również opublikować w chronionym profilu klasy dane kontaktowe (takie jak kontakt mailowy i/lub telefoniczny) w celu wewnętrznej administracji i organizacji lekcji, a także dalszych lekcji i raportowania związanych z nimi informacji dla naszych uczniów i klientów).

Podczas procesu dołączania otrzymujemy również dodatkowe informacje, które mogą obejmować:

 • adres URL z powrotem do strony internetowej/Front Endu (umożliwia to platformie wirtualnej klasy powrót do Front Endu po wylogowaniu);
 • powiązany identyfikator/nazwę kursu (zazwyczaj jest on umieszczony w adresie URL wylogowania); oraz
 • Twój adres IP, przeglądarka i system operacyjny w naszych dziennikach serwera internetowego.  

Wykorzystujemy te dodatkowe dane, aby zapewnić Ci wsparcie (takie jak rozwiązywanie problemów) oraz do tworzenia raportów użytkowania, które udostępniamy klientom i studentom na żądanie.

Jakie dane otrzymujemy, gdy bierzesz udział w spotkaniu?

Podczas spotkania na żywo możesz wymieniać dźwięk, wideo, slajdy, ikony pulpitu, czatu i emoji, odpowiedzi na ankiety, podpisy kodowane i adnotacje na tablicy oraz inną zawartość podczas sesji. Łącznie określamy te treści jako „Dane dotyczące spotkania”.

Nasz klient wysyła/odbiera dane spotkania na serwer za pośrednictwem zaszyfrowanych kanałów (RTMPS, HTTPS i DTLS).

Gdzie przechowujemy dane dotyczące spotkań?

Nie wszystkie dane spotkań są przechowywane. Przechowywanie danych ze spotkania zależy od tego, czy (a) spotkanie zostało nagrane i czy (b) moderator (zwykle instruktor/nauczyciel) zaznaczył fragmenty spotkania do późniejszego przetworzenia w nagranie do odtworzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa przypadki przechowywania danych dotyczących spotkań:

Sprawa 1:  W przypadku nienagranego spotkania nie przechowujemy żadnych Danych ze spotkania, z wyjątkiem Danych dotyczących Lekcji opisanych poniżej w odniesieniu do celów wsparcia i raportowania, na naszym serwerze po zakończeniu spotkania.

Sprawa 2:  W przypadku nagranego spotkania przechowujemy dane spotkania na naszym serwerze przez określony i uzgodniony okres, po czym są one automatycznie usuwane.  

Statystyki spotkania dają instruktorowi możliwość oceny i pomiaru uczestnictwa w zajęciach. Dane te obejmują:

 • Nazwa Użytkownika
 • isModerator (prawda/fałsz)
 • Liczba rozmów na czacie
 • Liczba rozmów
 • Liczba udostępnionych emotikonów
 • Liczba razy podniesiona ręka
 • Odpowiedź na ankiety
 • Całkowity czas rozmowy
 • Całkowity czas w sesji
 • Data/godzina dołączenia
 • Data/godzina wyjazdu

Jak długo przechowujemy dane spotkań?

W przypadku niektórych klientów możemy automatycznie usunąć ich dane ze spotkania (i wszelkie powiązane nagrania) w ciągu 7 lub 14 dni. W przypadku innych osób usuwamy ich dane dotyczące spotkań tylko na żądanie klienta .

Podczas naszych spotkań z klientami usuwamy wszelkie nagrania i dane związane z klientem najpóźniej w ciągu 5 lat lub wcześniej od zakończenia umowy z nami.

Jak ograniczamy dostęp do danych spotkań?

Aby uzyskać dostęp do sesji spotkań na żywo, użytkownicy mogą logować się tylko za pośrednictwem interfejsu lub zaproszenia (łącze i dane logowania).

Jakie informacje przechowujemy do celów wsparcia i raportowania i na jak długo?

Jak opisano powyżej, przechwytujemy dane i dzienniki użytkowników podczas sesji, aby lepiej zapewnić obsługę klienta i raportowanie. Nasze serwery rejestrują metryki dla każdego spotkania i dla każdego użytkownika podczas spotkania („Dane wsparcia”).

Dane te obejmują:

 • Imię i nazwisko lub dowód osobisty lub adres e-mail
 • Przeglądarka
 • System operacyjny
 • Czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji (czasy logowania i wylogowania)
 • Czas trwania sesji
 • Adres IP użytkownika
 • # razy ponowne połączenie

Wszystkie dane pomocy technicznej przechowujemy na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej.

Jak zabezpieczamy naszą infrastrukturę?

Przestrzegamy wielu najlepszych praktyk branżowych w zakresie zabezpieczania naszej infrastruktury, które obejmują:

 • Ograniczamy dostęp do wszystkich serwerów zawierających dane osobowe tylko do kilku pracowników firmy, naszych dostawców IT i serwerów.  
 • Wszystkie serwery są regularnie aktualizowane najnowszymi zalecanymi poprawkami bezpieczeństwa.
 • Wszystkie transakcje elektroniczne, które wykonujesz lub usługi, które od nas otrzymujesz, będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
 • Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie naszej polityki prywatności.

Oczywiście transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i danych użytkownika. Nie zapytamy Cię o hasło.

Jak możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych?

Zalecamy, aby najpierw skontaktować się z naszą firmą za pośrednictwem poniższej poczty i odpowiedzialnym menedżerem obsługi klienta (jeśli chodzi o klientów korporacyjnych i instytucjonalnych).  

Możesz poprosić o pełny raport na temat przechowywanych przez nas danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres  kontakt@cambridgeschool.online.

W temacie proszę zaznaczyć „Wniosek o dane osobowe”. W e-mailu proszę podać:

 1. Twoje imię i nazwisko oraz ID
 2. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy przedstawicielem klienta firmy
 3. Jeśli jesteś osobą fizyczną i/lub przedstawicielem klienta naszej firmy, imię i nazwisko/identyfikator, którym Ty lub osoba z Twojej firmy użyliście do logowania się do naszej wirtualnej platformy klasowej i/lub systemu LMS, a także używany adres e-mail , przy zamawianiu usług

Pamiętaj, że będziemy musieli udostępnić Twoją prośbę dostawcy IT i serwerów, aby ją zweryfikować i podjąć działania. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie żądania dostępu w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

Jak możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych?

Zalecamy, aby najpierw skontaktować się z naszą firmą za pośrednictwem poniższej poczty  

Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@cambridgeschool.online.

Użyj tematu „Wniosek o usunięcie”

W temacie proszę wpisać „Wniosek o usunięcie”. W e-mailu proszę podać:

 1. Twoje imię i nazwisko oraz identyfikator osoby, której dane mają zostać usunięte
 2. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy przedstawicielem firmy lub klienta instytucjonalnego

Pamiętaj, że będziemy musieli udostępnić Twoją prośbę dostawcy IT i serwerów, aby ją zweryfikować i podjąć działania. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie żądania dostępu w ciągu 30 dni od ich otrzymania, z wyjątkiem danych, które są wymagane przez prawo m.in. ze względów księgowych i podatkowych (tj. fakturowanie) i innych podobnych celów.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego dokumentu lub naszej obsługi RODO lub naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem kontakt@cambridgeschool.online.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2020 r