Angielski dla spotkań i negocjacji

Angielski dla spotkań i negocjacji

Dlaczego warto uczęszczać na nasz specjalistyczny kurs języka angielskiego na spotkania i negocjacje?


W dzisiejszej globalnej gospodarce praktycznie wszystkie kluczowe role w organizacji wymagają umiejętności skutecznego komunikowania się podczas spotkań i negocjacji, zarówno wewnętrznie ze współpracownikami, jak i zewnętrznie z klientami lub dostawcami. Coraz częściej pojawia się potrzeba komunikacji w języku angielskim, międzynarodowym języku biznesu. Ważne jest, aby móc komunikować się ze współpracownikami, klientami i dostawcami w Business English, który jest jasny, dobrze zorganizowany i przekonujący. Angielski biznesowy w spotkaniach i negocjacjach stał się nieocenioną umiejętnością.
Świadomość międzykulturowych aspektów międzynarodowych spotkań i negocjacji jest również istotnym czynnikiem sukcesu. Zrozumienie, zarządzanie i uzgodnienie oczekiwań uczestników przyczyni się do sukcesu spotkania.

Angielski dla spotkań i negocjacji

Przekształcanie teorii w praktykę

Kluczowy w naszej serii specjalistycznych programów grupowych, ten kurs zachęca uczestników do rozwijania umiejętności językowych w sytuacjach i kontekstach istotnych dla ich pracy zawodowej. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwijaniu umiejętności językowych poprzez praktyczne spotkania i negocjacje, rozwój słownictwa, analizę języka, ćwiczenia aktywnego słuchania, rozbudowane odgrywanie ról oraz częste grupowe i indywidualne informacje zwrotne. Uczestnicy będą również dyskutować o kulturowych aspektach spotkań i ich oczekiwaniach co do sposobu działania spotkań i związanego z nimi procesu decyzyjnego.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Rola spotkań

 • Analiza aspektów międzykulturowych
 • Co powinno osiągnąć spotkanie
 • Ocena tego, co sprawia, że ​​Spotkanie jest udane
 • Złote zasady sukcesu

Przygotowanie spotkania

 • Dokumentacja przygotowawcza
 • Ustalanie celów
 • Kluczowe zasady i etapy
 • Uzgadnianie wyniku
 • Definiowanie swoich zysków

Język spotkań

 • Spotkania otwierające i zamykające
 • Zgadzam się i nie zgadzam
 • Wyjaśnianie i potwierdzanie
 • Przerywanie i radzenie sobie z przerwami
 • Wyjaśnienie swojego stanowiska i prośba o wyjaśnienie
 • Przerywanie i radzenie sobie z przerwami
 • Umiejętności aktywnego słuchania – ton i znaczenie
 • Komunikacja niewerbalna – mowa ciała

Prowadzenie spotkania

 • Zarządzanie procesem
 • Radzenie sobie z konfliktem
 • Używanie języka dyplomatycznego
 • Zakwestionowanie i obrona opinii
 • Podsumowując i podsumowując

negocjacje

 • Stosowanie złotych zasad negocjacji
 • Zwroty używane w negocjacjach
 • Ustawianie parametrów
 • Ustępstwa
 • Asercja a agresja
 • Proponowanie i negocjacjePraktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach: Stosowanie złotych zasad negocjacji
 • Zwroty używane w negocjacjach
 • Ustawianie parametrów
 • Ustępstwa
 • Asercja a agresja
 • Proponowanie i targowanie się

Praktyczne zastosowanie

 • Odgrywanie ról i ćwiczenie negocjacji
 • Informacja zwrotna indywidualna i grupowa
 • Nagranie do samooceny
 • Omówienie czynników międzykulturowych

Korzyści dla Ciebie z naszego specjalistycznego kursu języka angielskiego

 • Poprawa znajomości języka angielskiego dla większego sukcesu na spotkaniach i negocjacjach
 • Rozpoznawanie kluczowych etapów negocjacji
 • Indywidualna informacja zwrotna na temat Twoich umiejętności językowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, aby być bardziej przekonującym i skutecznym
 • Opierając się na swoich umiejętnościach przygotowania się do spotkania i przewidywania niezbędnego języka
 • Zwiększenie pewności siebie podczas posługiwania się językiem angielskim z klientami i współpracownikami
 • Zwiększanie świadomości na temat skutecznej pracy w środowisku międzykulturowym
 • Szybkie śledzenie rozwoju ogólnej sprawności językowej

Postaw na rozwój języka i zmiany na lepsze!

Nasz kurs języka angielskiego dla spotkań i negocjacji jest przeznaczony dla profesjonaliści i ludzie biznesu którzy muszą używać języka angielskiego w międzynarodowych spotkaniach i negocjacjach i chcą to robić skuteczniej i przekonująco.

Zapisz się na nasz kurs już teraz, aby zwiększyć swoje możliwości w komunikacji anglojęzycznej, a tym samym usprawnić swoją pracę i rozwijać swoją karierę zawodową.